MTB FANØ SPOR MOUNTAINBIKE FANOE SUPPORT TRAILBUILDER STØT

Sporarbejdet i MTB-sporet på Fanø

Sporbyggerne.
Fanø MTB har en gruppe medlemmer, som bruger rigtigt mange timer på at opbygge og vedligeholde sporet i Fanø Klitplantage. Det er vores sporudvalg, som planlægger tiltagene, men sporbyggerne gennemfører arbejdet. Der er et vist personsammenfald, men gruppen ved arbejdet er bredere.

Som medlem af FANØ MTB er man selvfølgelig ved sit medlemsskab med til at støtte dette arbejde økonomisk. Det er ikke et krav at man har bopæl på Fanø for at blive medlem.

Hvad er det så pengene til sporarbejdet går til?
Det er nemlig ikke så let at se det, da vi har en strategi for vores spor, at vi gerne så vidt muligt vil holde fast i at det fremstår så naturligt som muligt. så vi benytter sporbygningsmetoder, hvor opbygningen og forstærkningen af sporet på sigt vil være så usynligt som muligt.
Der forstærkes f.eks. sandede eller mudrede stykker ved at lægge flækket egetræ ned, som dækkes af blandet sand og skovbund. Når det sætter sig og køres til opleves det som almindelig skovsti/spor og vil ret sansynligt ikke blive løst eller skulle plejes de næste mange år. Så det vil du som bruger af skoven formentlig slet ikke opdage.

Der skal primært bruges redskaber, brændstof, materialer og muligvis en kop kaffe, brød eller lignende. Men også kurser og inspirationsture er nødvendige for at vi sikrer at sporet bliver bygget og vedligeholdt på en så holdbar og forsvarlig måde som muligt.

Plantagen ejes af staten. Rammerne, for det arbejde vi laver i sporet, sker i samarbejde med Naturstyrelsen i Blåvandshuk. Selve rammeaftelen kan ses andetsteds på vores hjemmeside. Naturstyrelsen støtter os endvidere ved at lade os have et mindre depot til vores materiel i plantagen.

Det er et mål at sporet på sigt skal blive så stabilt som muligt, at det vil kunne holde til slid og ikke skulle vedligeholdes så ofte. Samtidig er det et mål at gøre det farbart så stor en del af året som muligt.

Støt os - Bliv medlem. 

Bliv sporbygger. 

Send os en mail eller kontakt os på vores Facebook side, så vil du blive inviteret til en facebookchat, hvor vi lægger vores aktiviteter i sporet op, og åbner for at alle, som har en ledig hånd kan deltage i at vi får Danmarks (eller i hvert fald Fanøs) bedste spor. 
 

Bliv medlem !

Ønsker du at blive medlem af Fanø MTB, skal du blot sende en mail med oplysning om navn, adresse, fødselsdato og mobilnummer.

Mailen sender du til Fanø MTB på fanomtb@gmail.com
 
Det koster kr 200,- pr år for voksne og kr 50,- pr år for børn og unge under 18.
 
Beløbet overføres til mobilepay nummer: 75187
 
Pengene vil bl.a. blive brugt på foreningens arbejde. Herunder sporarbejde, fællesarrangementer og lignende (se også vedtægterne fra stiftende generalforsamling).