Generalforsamling 7/3 2016

1 Valg af dirigent.
Peter.

2 Bestyrelsen beretning for det forløbne år.
V. Lars Rasmussen. Se vedlagt herunder.

3 Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år.
Blev godkendt. 

4 Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse.
Der foreligger ikke et reelt budget. Økonomien er god, og vi vil bruge penge på sporet mv.

5 Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Som sidste år. 200 for voksne og 50 for børn

6 Planer for det kommende år.
Vi vil forsøge at få lavet sporet og dette skal vendes med skovfogeden fra Oksbøl. 
Fanø rundt igen i år. Vi lægger loft på så vi ikke får flere deltagere end sidste år. Ca. 120 deltagere. Vi vil i år forsøge at finde en ordning så hvert hold har noget førstehjælpsudstyr med rundt med hjælperne.

7 Behandling af indkommende forslag
Der er ingen indkomne forslag.

8 Valg af bestyrelsesmedlemmer.
A) Formand & 1 bestyrelsesmedlem - ulige år.
B) Kasserer & 2 bestyrelsesmedlemmer - lige år.
C) Suppleant til bestyrelsen - hvert år.
Mads trak sig, og Martin Uhd Vendelboe blev valgt ind
Resten af bestyrelsen og suppleanter modtog genvalg

9 Valg af revisor og suppleant for revisor - Hvert år.
Revisor og suppleant blev genvalgt

10 Evt. 
Betina starter første tirsdag i maj med et begynderhold. Vi adviserer i Fanø ugeblad. 
Vi kører fast søndage og onsdage for øvede. Fortsat kan det anbefales at advisere på Facebook. 
Evt. Kan vi også arrangere nogle ture med fælleskørsel til andre spor.

 

Formandens beretning:

Det er nu godt et år side vi valgte at lave vores lille mtb forsamling og styregruppe om til en decideret forening.

Det skete d. 3/11-2014 på en stiftende generalforsamling, der blev afholdt i boldklubben hus som de venligst havde udlånt til os. Der var et fint fremmøde den aften og vi havde ved samme lejlighed fået anskaffet låne cykeltøj fra vores producent af klubbens nye tøj. Så var der mulighed for at finde de rigtige størrelser inden den endelige bestilling. Vi fik solgt omkring 20 sæt samt nogle vinterjakker/ bukser og andet nyttigt udstyr. Efter en del design problemer ankom vores tøj ca midt i april 2015. Vi har også været på sponsor jagt og det er gået meget godt. Vi fik tegnet 6 kontrakter som løber over 3 år hvor vi fik ca. 20000,- ind pr år. Nogle af disse penge ar blevet brugt til at betale opsætning og design af vores cykeltøj, et stort banner med sponsor navne på samt klublogo. Nogle beach flag til at stille op ved arrangementer. Sponsor reklame t-shirts til brug ved vore arrangementer.

Vi er også ved at være en god lille flok medlemmer som har valgt at støtte klubben, ved at melde sig ind. Ca. 50 stk. hvor der også er nogle børn imellem.  Sporet fik også en omgang i foråret hvor vi fik det gået igennem med sav og river samt etableret et grusstykke på en af de sandede opkørsler som et forsøg. Og man må sige at det virker fint.

Vi har også fået lavet et kort over vore spor og det er meningen at vi skal have sat navne på flere steder på sporet for at vi ved hvilke del vi taler om hvis nogen opdager noget der skal fikses.

Sporet har vi her i vinter været nødsaget til at lukke af for kørsel da der er alt for meget vand derude. Vi vil i samarbejde med naturstyrelsen prøve at finde løsninger på hvorledes vi kan afhjælpe problemerne.

Det er også sporet, som fremover har vores største prioritet, og her vi primært vil bruge vores økonomi fremover. Dvs. at vi vil arbejde hårdt og bruge penge på at få sporet gjort så godt som muligt. Herunder ikke mindst at indkøbe de nødvendige materialer og at sende bestyrelsen på kursus i sporbygning, så det vi laver bliver så godt og holdbart som muligt.

Vore Fanø rundt var jo en bragende succes. Vi var ikke mindre en 120 til start og det gik forrygende, selv om vi havde vore bange anelser med så mange til spisning, men det fik vi også løst. Vi fik også et par fine artikler i bl.a. JV og lokaltidende samt en masse positive tilkendegivelser på de sociale medier.

I 2016 vil vi gerne prøve at få folk til at deltage i nogle af de mtb løb som finder sted her i området. Bl.a. La Santa cup, som kører i 8 afdelinger hen over sommeren. Vi vil så fra klubbens side være behjælpelig med økonomisk støtte.

Vi har også planer om at lave et løb selv som skal være lidt mere speciel ift. det man kender. Vi vil da forsøge, at bruge vores strand til projektet.

Ellers har vi som nævnt også andre planer for den kommende sæson, så som spordag og selvfølgelig vores Fanø rundt.